Reglament:

1. El 2n Trail Nocturn de Vilanova del Vallès es celebrarà dissabte 22 de setembre amb inici a les 21:00h. El punt de sortida i arribada estarà situat al Camí de la Casa Alta, entre el camp de futbol i la pista coberta.

2. El recorregut de la cursa consisteix en un circuit d’11 km de caràcter mixt: 30% asfalt i 70% muntanya, que passa per corriols i un tram de pista. El recorregut estarà degudament senyalitzat i marcat. Els participants hauran de circular obligatòriament pel recorregut senyalitzat.

3. El mínim d’edat per a participar és de 16 anys. En cas que el/la participant sigui menor de 18 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del DNI o passaport de l’adult. (model Autorització).

4. El preu de la inscripció és de 12 euros (sense lloguer) o 14 euros (amb lloguer de xip) abans de l’1 de setembre. A partir de l’1 fins el 19 de setembre, el preu és de 14 euros ( sense lloguer de xip) o 16 euros (amb lloguer de xip). El mateix dia de la cursa, serà de 20 euros ( amb lloguer de xip). La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant via internet com presencialment, el mateix dia de la cursa. Cal portar el resguard de la mateixa i/o el DNI del titular per recollir el dorsal. L’organització no lliurarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI juntament amb una autorització del titular és vàlida per recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.

5. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

6. Formalitzar la inscripció a la cursa dóna dret a recollir la bossa del corredor (amb el dorsal i el xip d’un sol ús en cas d’haver-lo llogat), el divendres 21, de 18 a 20h a la Pista Coberta Poliesportiva i el mateix dia de la cursa, a partir també de les 18h fins a les 20h. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

7. La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 300 inscrits.

8. Per participar, és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc, de cronometratge Championchip, cal fer constar-ne el codi de registre al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús, que haurà de ser retornat obligatòriament un cop acabada la cursa en arribar a la meta.

9. És obligatori portar el dorsal ben visible. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar a meta.

10. És obligatori l’ús de frontal amb llum.

11. L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la cursa, però que no afectaran a la distància oficial. Així mateix, si la cursa fos suspesa per causes alienes i/o de força major, no es retornarien els diners d’inscripció.

12. Els avituallaments estaran situats en el quilòmetre 5 (aigua) i a l’arribada (aigua i fruita).

13. Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització.

14. La cursa d’11 km es considerarà tancada 2 hores després de la sortida.

15. No es permet córrer amb animals, per seguretat del mateix animal i de la resta de participants.

16. Tots els participants rebran una samarreta de la cursa, medalla, entrepà de botifarra més beguda i la participació en el sorteig de diferents premis.

Els participants guardonats seran els tres primers en la categoria absoluta masculina i els 3 primers en la categoria absoluta femenina, així com el primer Vilanoví i la primera Vilanovina. Els premis es lliuraran tenint en compte l’ordre general d’arribada. El temps real quedarà registrat en els llistats de resultats a l’apartat pertinent. Els premis als tres primers de cada categoria seran, a part del trofeu, un val regal per bescanviar en botiga de roba i material esportiu.

17. Les classificacions oficials seran publicades a la pàgina de championchip.

18. Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de la organització serà inapel·lable.

19. Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

a) Mostra un estat físic deficient.

b) No realitza el recorregut complert.

c) No porta el xip.

d) No porta el dorsal en un lloc visible.

e) Mostra un comportament antiesportiu i protesta sense respectar el procediment establert i reflectit en el punt 11.

f) No portar frontal.

20. L’organització disposarà d’un guarda-roba per els participants. No s’acceptarà cap reclamació per la pèrdua d’objectes valuosos (mòbils, carteres, ordinadors, smartphones, etc.) deixats al mateix.

21. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

22. El participant, pel fet d’inscriure’s a la cursa, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

23. Els participants, tret que ho comuniquin a l’organització, accedeixen a la cessió de les seves dades a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès a l’empresa Championchip i al Club d'Atletisme Vilarunners.